Regulament concurs iulie 2016

ORGANIZATORUL. Organizatorul campaniei promotionale "Summer Fun cu premii de distracție" este S.C. Ctrl+Alt+Smile S.A., cu sediul in Bucuresti, Str. Lunca Cernei, nr. 4, sector 6.

Decizia de derulare a campaniei promotionale conform regulilor din prezentul regulament este finala si obligatorie pentru participanti.

1. Locul de desfasurare al campaniei. Campania promotionala este organizata si se va desfasura prin intermediul www.calatorim.ro si facebook.com/calatorimro

2. Durata campaniei. Siteul www.calatorim.ro va gazdui in perioada 12 iulie - 10 august 2016 campania "Summer Fun cu premii de distracție"

3. REGULI GENERALE DE PARTICIPARE IN CONCURS

Start campanie: 12 iulie

Stop campanie: 10 august (ora 23:59)

Tema: Povestește-ne despre locuri frumoase! Te răsplătim cu premii super-tari

4. Mecanism:

Pentru a intra în concurs, un user trebuie sa parcurga doua probe:

Proba 1: Unde ai călătorit? Povestește-ne pe Călătorim.ro ceva din vacanțele tale. Orice care să fie interesant și pentru alți călători! Un articol despre un loc vizitat de tine SAU un review despre un hotel / pensiune SAU o poveste dintr-o vacanță SAU un pont despre o zonă frumoasă SAU un ghid de destinație SAU o galerie foto dintr-un loc care te-a impresionat etc. Textele și imaginile se adaugă AICI

Proba 2: Unde visezi să călătorești? Postează mai jos, într-un comentariu, un link către un articol de pe Călătorim.ro. Alege un articol despre o destinație la care visezi.

Pentru a intra în concurs, un articol trebuie să fie însoțit de minimum 3 fotografii (producție personală, nu "împrumutate" de pe internet).

ATENTIE: nu se acceptă în concurs articole, reviewuri, impresii de călătorie copiate de pe internet. De asemenea, nu vor fi acceptate articole/impresii care au fost deja postate de tine pe alte site-uri de călătorii. Excepție fac articolele publicate doar pe blogul tău (ele pot intra în concursul de pe călătorim.ro)

5. Premiile:

- Hartă răzuibilă pentru călători entuziaști

- Hamac pentru picioare

- Încărcător portabil pentru telefon 

- Instrumente de distracție

5.1 Premiile se acordă în urma alegerii juriului. În desemnarea câștigătorului se va ține cont de mai multe elemente, principalele vizate fiind utilitatea și acuratețea informațiilor, cursivitatea textului și numărul de articole înscrise în concurs (cu cât mai multe, cu atât mai bine).

5.2. Un Participant are dreptul sa castige un singur premiu pe intreaga durata a Campaniei.

5.3. Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru premiile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, Titlul III Impozitul pe venit.

5.4. Nu se acorda contravaloarea in bani pentru premiile din prezenta Campanie.

5.5. Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (alte cheltuieli cum ar fi tarifele normale stabilite de Posta Romana in cazul solicitarii scrise a Regulamentului sau cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea participarii la Campanie si/ sau consultarii Regulamentului de desfasurare a Campaniei).

5.6. Procedura de acordare a premiilor si de validare a castigatorilor este prezentata la sectiunea 6 din prezentul Regulament.

5.7. Refuzul unui castigator de a primi premiul inseamna ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului. In cazul in care un castigator refuza premiul, i se va trimite un email de pe adresa office@calatorim.ro in care ii va fi comunicat ca Organizatorul a luat cunostinta de refuzul sau de a primi premiul. Odata trimis acest email, participantul nu poate reveni asupra deciziei.

In cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, un castigator va pierde dreptul de atribuire a premiului, Organizatorul rezervandu-si dreptul de a actiona conform explicatiilor din sectiunea 6 din prezentul Regulament.

5.8. Organizatorul nu este raspunzator de erorile ivite din cauza functionarii defectuoase a serviciilor de internet (de exemplu, dar fara a se limita la, aplicatia web care nu se incarca corespunzator)

5.9 Concursul se desfasoara in perioada 12.07 - 10.08.2016, iar cistigatorii sint anuntati in perioada 10-15 august. Premiile se livreaza doar pe teritoriul Romaniei in decurs de 45 de zile lucratoare de la anuntarea castigatorilor.

SECTIUNEA 6. ATRIBUIREA PREMIILOR CAMPANIEI

6.1. In decursul a 15 zile lucratoare dupa desemnarea unui Participant ca si castigator, un reprezentant al Organizatorului va incerca sa-l contacteze pe email sau prin mesaj privat pe www.calatorim.ro. Daca Organizatorul nu reuseste timp de 15 zile sa ia legatura cu Participantul desemnat castigator, ori castigatorul refuza premiul exprimand explicit acest lucru, in cadrul apelului telefonic, calitatea de castigator ii este retrasa. In cazul acesta premiul va ramane in posesia Organizatorului.

6.3. Premiile vor fi expediate catre Castigatori in termen de maxim 45 zile dupa data comunicata de catre Organizator la momentul contactarii telefonice sau pe email prin colet postal sau curierat.

6.4. Premiile vor fi expediate doar pe teritoriul Romaniei. Daca un participant cistigator nu locuieste pe teritoriul Romaniei, el va trebui sa indice Organizatorului o adresa pe teritoriul Romaniei unde sa-i fie expediat (prieten, ruda etc)

6.5. Pentru a fi validat, castigatorul trebuie sa ofere datele pentru expedierea premiului.

6.6. Organizatorul nu poate fi facut raspunzator si nu are nicio obligatie in cazurile, dar fara a se limita la, date care nu corespund realitatii/ comunicate Organizatorului, premii care nu sunt ridicate la termen.

6.7. Pentru ca un Participant castigator sa fie validat, trebuie sa indeplineasca concomitent urmatoarele conditii:

a) sa indeplineasca conditiile prevazute in prezentul Regulament;

b) sa ridice in timp util, conform Regulamentului, premiul castigat

6.8 Organizatorul poate analiza, decide si elimina din cursa pentru premiile cu cele mai multe voturi utilizatorii suspecti de a nu fi obtinut rezultatele prin mijloace fair-play (continut copiat de pe alte site-uri, continut tradus integral etc).

6.9. Publicarea numelui castigatorilor se va realiza in conformitate cu obligatiile impuse de prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

SECTIUNEA 7. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI

7.1. Imposibilitatea castigatorului si/sau a persoanelor care il reprezinta legal de a intra in posesia premiului din diverse motive, exonereaza Organizatorul de orice raspundere.

7.2. Organizatorul este absolvit de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigator si/sau de catre persoanele care il reprezinta legal in legatura cu premiul castigat.

7.3. Organizatorul nu este raspunzator de erorile de conectare, incluzand dar fara a se limita la probleme de ordin tehnic sau probleme tehnice independente de vointa Organizatorului, pierderile, intarzierile sau orice alte probleme de participare la Campanie, cauzate de providerul de Internet sau de conexiunea la Internet a persoanei care doreste sa participe in Campanie.

De asemenea, Organizatorul nu este responsabil daca aplicatia este oprita sau nu mai functioneaza din cauza erorilor aparute in cadrul platformei din cauze independente. In acest caz campania este oprita pana la remedierea situatiei.

7.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si de a invalida (in cazul unui castig) Participantii care sunt supecti de frauda (de exemplu, dar fara a se limita la cei ce isi fac sau detin conturi multiple). Organizatorul va anunta printr-un email toti Participantii suspectati de frauda. Acestia au la dispozitie o zi calendaristica de la expedierea emailului pentru a raspunde si a demonstra ca participarea lor s-a desfasurat fara inalcarea regulamentului. In cazul in care Organizatorul nu a primit niciun raspuns (sau primeste un raspuns intarziat) toate inscrierile Participantului suspectat de frauda vor fi eliminate din concurs.

SECTIUNEA 8. MINORII SI PERSOANELE FARA CAPACITATE JURIDICA

8.1. Persoanele sub 18 ani nu au dreptul sa participe la Campanie. Castigatorul isi asuma raspunderea pentru toate informatiile pe care le furnizeaza Organizatorului.

8.2. In cazul in care un castigator al unui premiu acordat in aceasta Campanie se afla in imposibilitate fizica de a se deplasa, predarea acestuia se poate face catre o persoana imputernicita de catre castigator in baza unei procuri autentificate de catre un Notar Public. Aceasta procura autentificata va imputernici reprezentantul castigatorului sa semneze inclusiv declaratia prin care Organizatorul este exonerat de orice raspundere care ar putea decurge din acordarea oficiala a premiului catre persoana imputernicita in acest sens, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea oricaror reclamatii legate de acesta.

SECTIUNEA 9. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

9.1. Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale Participantilor la prezenta Campanie in conformitate cu Legea nr. 677/2001, in calitate de operator date cu caracter personal, inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr. 2043.

9.2. Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, consumatorii inscrisi si castigatorii premiilor Campaniei sunt de acord cu toate prevederile Regulamentului si isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea validarii, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii.

9.3. Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participantilor. La cererea expresa a castigatorului, Organizatorul va asigura acestuia dreptul de acces, dreptul de informare, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in Monitorul Oficial nr. 790 din 12 decembrie 2001 si normelor emise in aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participantii vor trimite Organizatorului pe adresa office@calatorim.ro, in atentia departamentului Marketing, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

9.4. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

9.5. Informatii suplimentare, precum si Regulamentul Oficial al Campaniei vor fi disponibile in mod gratuit tuturor Participantilor, prin solicitarea acestui Regulament, prin e-mail, la adresa office@calatorim.ro

SECTIUNEA 10. FORTA MAJORA

10.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

10.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art. 1380 si 1634 Cod civil. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

SECTIUNEA 11. LITIGII SI FRAUDE

11.1. In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente din orasul unde organizatorul isi are sediul.

11.2. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la urmatoarea adresa: office@calatorim.ro in atentia Departamentului Marketing pina la 12 august 2016. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in considerare vreo contestatie.

11.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a acestei Campanii, a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

11.4. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

SECTIUNEA 12. REGULAMENTUL OFICIAL

12.1. Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial. O copie a Regulamentului Oficial al prezentei Campanii va fi disponibila in mod gratuit oricarui solicitant conform art. 9.6.